BEKET HASTALMINDA TEMPORO-MAND1BULER, SAKRO-ILIAD ve ENTESOPATiK TUTULUM

SAİM AÇIKGÖZOĞLU, ŞÜKRÜ BALEVİ, Hüseyin Tol, Hüseyin Endoğru, İsmail Şimşek, Serdar Tarhan

  • Yıl : 1993
  • Cilt : 9
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 481-488
Behcet hastaligi (BH); eklemlerde kalic: arm- r tablosu gostermeyen sistemik hastaltkurcaltlinaya altnan 40 Behcet ha rtast ve 23 kontrol grubunda sakroileit (Si), topuk entesopatisi (A§il tendiniti ve veya plantar fassiit) ye temporomandibuler artrit tutulumu klinik ye radyolojik baktmdan karplagirddi. Bilinda kontrol grubuna gore radyolojik bakimindan anlamli bir lark gortilmesine ragmen klinik olarak bu fark anlamst:thr ( p>0.05 ). Topuk entesopatisi ye ten poramandibuler artrit arasinda klinik ye radyolojik bulgular gdeger seviyekrde tesbit edildi. BH seyri esnasinda her tie kadar topuk y e temporo-ntandibttkr eklem likayeti olrnaktaysa da bu durum hastahga ozgii ye normal poptdasyonda gorfilenden fazla de-gildir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
BEKET HASTALMINDA TEMPORO-MAND1BULER, SAKRO-ILIAD ve ENTESOPATiK TUTULUM
, Vol. 9 (4)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993, Yayın Tarihi : 22.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;