BENİGN NONPARAZİTER DALAK KİSTİ ve PARSİYEL SPLENEKTOMİ

BURHAN KÖSEOĞLU, SALİM GÜNGÖR, Alaaddin Dilsiz, Aytekin Kaymakçı, Mehmet Çerçi

  • Yıl : 1992
  • Cilt : 8
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 291-293
Dalagin benign nonparazitik kistik lezyonlan çok nadir görülür. Literatürde 1989 yılına kadar 650 yaka bildirilmiştir. Biz, bu makalede epitelval kist nedeniyle parsiyel splenektomi tıyguladıgımiz bir vakamazı sunduk.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
BENİGN NONPARAZİTER DALAK KİSTİ ve PARSİYEL SPLENEKTOMİ
, Vol. 8 (2)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992, Yayın Tarihi : 24.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;