Bir Vaka Nedenıyle Prune Belly Sendromu

Sevim Karaaslan,İbrahim Erkul,Ahmet Bozkır,Saim Açıkgözoğlu,Kenan Şen

  •  Yıl : 1990
  •  Cilt : 6
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 115-121
Özeti Prune belly sendromunun klasik bulgularına sahip 5 aylık bir erkek bebek, sendromun nadir rast-landrnast nedeniyle takdim edilmiştir. Kann duvart ultrasonografik inceletnesinin, tipik olmayan prune belly sendromlu hastalarda tarımın konulmasında yardımcı olacağı üzerinde durulmuştur.

 

We are reporting a 5 rnonths old infani with prune beliy syndrome. Ultrasonographic investigation of the abdorninal wall will be helphul for diagnosing nontypical prune belly syndrome cases.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sevim Karaaslan, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Bir Vaka Nedenıyle Prune Belly Sendromu, Araştırma makalesi,
, Vol. 6(1)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme