BRUCELLA MYOKARDİTİNE BAĞLI BİR REVERSİBL SOL DAL BLOĞU VAK'ASI

Metin Özenci, Hatice Özenci, Fikret Güldoğan, HASAN HÜSEYİN TELLİ, Müfid İspanoğlu, Sedat Yüksel, Fatih Tuncel, Selim Karahan, Nedret Albayrak, MEHDİ YEKSAN

  • Yıl : 1984
  • Cilt : 1
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 75-80
Brucella myokarditinin neden olduğu bir sol dal bloğu vakasi takdim edilmektedir. Myokard hasarı gösteren sol dal bloğunun infeksiyonun tedavisi ile normale dönüşmesi ilginç bulunmuştur.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
BRUCELLA MYOKARDİTİNE BAĞLI BİR REVERSİBL SOL DAL BLOĞU VAK'ASI
, Vol. 1 (2)
Geliş Tarihi : 02.12.1984, Kabul Tarihi : 02.12.1984, Yayın Tarihi : 02.12.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;