DiAGNOSTIK RADYOLOJIDE BASIN' METOTLARLA KALITE KONTROLU

Emsal Hediye Uğur, İlhami Demirel

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 143-145
Bu çalışmada, basit metodlarla diagnostik rad-konvansiyonel röntgen sistemlerinin kalite kow rt, f f ci )iq)antloir. Bu testier, lineerite, zamana, yari kahnhk degeri (HILL (Alain uyu§-mast, demetin tiip ‘1' riEtforsatiir-film temast, farkh lardtek! karanlik oda Okiimieri ve banyo iestierini kermektedir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
DiAGNOSTIK RADYOLOJIDE BASIN' METOTLARLA KALITE KONTROLU
, Vol. 10 (2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994, Yayın Tarihi : 17.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;