Diagnostık Radyolojıde Basın' Metotlarla Kalıte Kontrolu

Emsal Hediye Uğur,İlhami Demirel

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 143-145
Özeti Bu çalışmada, basit metodlarla diagnostik rad-konvansiyonel röntgen sistemlerinin kalite kow rt, f f ci )iq)antloir. Bu testier, lineerite, zamana, yari kahnhk degeri (HILL (Alain uyu§-mast, demetin tiip ‘1' riEtforsatiir-film temast, farkh lardtek! karanlik oda Okiimieri ve banyo iestierini kermektedir.

 

in this study, the quality control tests are performed on diagnostic x-ray systems using simple methods. These quality control tests include the measurements of linearity, grid, reproducibility, exposure time, half value layer (HVL), x-ray light congruous, beam alignment tube output, screen-film contact, screen with different speed, dark room and the quality control of the film processing.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Emsal Hediye Uğur, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Diagnostık Radyolojıde Basın' Metotlarla Kalıte Kontrolu, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme