Elastofibroma Dorsi: Paniğe Gerek Yok!

NECDET POYRAZ, HAVVA KALKAN, BUĞRA KAYA, SUAT KESKİN, AHMET YEŞİLDAĞ

  • Yıl : 2016
  • Cilt : 32
  • Sayı : Ek
  •  Sayfa : 32-33
Elastofibroma dorsi, fibroblastik proliferasyon ve anormal elastik liflerin birikimiyle karakterize, nadir görülen benign bir tümördür. Skapula ile göğüs duvarı arasında subskapüler bölgede lokalizedir. Özellikle yumuşak doku sarkomu şüphesi nedeniyle paniğe neden olabilir. Manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi bulguları genellikle tipiktir, pozitron emisyon tomografisi de tanıya katkıda bulunabilir. Tipik lokalizasyonu ve görüntüleme bulguları ile tanı koyulabilir. Bu yazımızda elastofibroma dorsi tanılı üç olgunun klinik ve görüntüleme bulgularını sunuyoruz.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Elastofibroma Dorsi: Paniğe Gerek Yok!
, Vol. 32 (Ek)
Geliş Tarihi : 29.10.2014, Kabul Tarihi : 29.10.2014, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;