Endoskopik Kaş Kaldırma Ameliyatındaki Tecrübelerimiz -Taşıyıcı İlmek Modifikasyonu

ASLI DATLI, CEM YILDIRIM, KARACA BAŞARAN

  • Yıl : 2021
  • Cilt : 37
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 375-377

Endoskopik kaş kaldırma ameliyatının geleneksel yöntemlere kıyasla ameliyat sahasının daha iyi görülmesi,
daha kısa yara izleri, alopesi riskinin ve kafa derisi duyusal değişikliklerinin daha az olması gibi birçok
avantajı vardır. Kaş kaldırma ameliyatlarında doğru diseksiyon tekniği, yumuşak doku bağlantılarının etkili
bir şekilde gevşetilmesi ve alın flebinin etkin bir şekilde sabitlenmesi ameliyat sonucunda önemli rol
oynar. Bu yazıda, fiksasyon amacı ile kortikal kemikte açılan dar tünelden, kalın, ağırlık taşıyan sütürlerin
taşıyıcı ilmek ile kolayca geçirilmesine olanak sağlayan kortikal fiksasyon tekniğinin bir modifikasyonunu
tanımlıyoruz

Atıf yapmak için : Datli A, Yildirim MC, Basaran K. Experience With Cortical Tunnel Fixation İn Endoscopic Brow Lift - Carrier Loop Modification. Selcuk Med J 2021;37(4): 375-377
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Endoskopik Kaş Kaldırma Ameliyatındaki Tecrübelerimiz -Taşıyıcı İlmek Modifikasyonu
, Vol. 37 (4)
Geliş Tarihi : 06.12.2021, Kabul Tarihi : 06.12.2021, Yayın Tarihi : 10.12.2021
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;