EXCHANGE TRANSFUSİON YAPILAN 233 HİPERBİLİRUBINEMİ VAKASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DURSUN ODABAŞ, ÜMRAN ÇALIŞKAN, İbrahim Erkul, Sadettin Açar, Hacer Çalışkan

  • Yıl : 1986
  • Cilt : 2
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 41-45
Hiperbilirubinemi, yeni doğan bebeklerde önemli bir sorundur. Zamanında tedavi edilmezse kerinikterusa sebep olabilir. Diğer metodların yanı sıra en etkili tedavi şekli exchange transfusiondur. Bu araştırmamızda hastahanemizde exchange transfusion yapılan 23.3 hiperbiJirubinemili vakanın analizi yapılmıştır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
EXCHANGE TRANSFUSİON YAPILAN 233 HİPERBİLİRUBINEMİ VAKASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
, Vol. 2 (1)
Geliş Tarihi : 28.11.1986, Kabul Tarihi : 28.11.1986, Yayın Tarihi : 28.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;