External Otitin Nadir Bir Nedeni: Achromobacter Xylosoxidans

MEHMET FATİH GARÇA, M. ZEKİ ERDEM, M. REŞAT CEYLAN, HARUN PERU, AHMET FARUK KIROĞLU

  • Yıl : 2013
  • Cilt : 29
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 139-141
Dış kulak yolu kanalının bakteriyel kaynaklı nadir enfektif etkenlerden biri Achromobacter xylosoxidans’dır. Bu bakteri grubu insanda enfeksiyon ajanı olarak nadiren görülmesine karşın su ile ilişkili çevrelerde sıklıkla karşılaşılır. Enfeksiyonların çoğu nozokomiyal kaynaklıdır. Diyaliz sıvıları, distile veya deiyonize sular, musluk suları, klorheksidin solüsyonları ve intravenöz sıvılar enfeksiyon kaynakları arasında sayılabilir. Hastalık genellikle altta yatan başka hastalıktan dolayı immün direnci bozulmuş hastaları, immünsüpresan kullanan hastaları, prematüre bebekleri veya travmaya bağlı immünitesi bozulmuş organları etkileyebilir. Uzun süre kortizon içerikli damla kullanmış kulaklarda dirençli external otit varlığında Achromobacter xylosoxidans’a bağlı external otit düşünülmelidir. Tedavide klasik antibiyoterapi etkisizdir. Trimetoprimsulfametoksazol, III kuşak sefalosporinler ve antipseudomonal penisilinler (piperasilin, tikarsilin ve karbapenem) kullanılmalıdır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
External Otitin Nadir Bir Nedeni: Achromobacter Xylosoxidans
, Vol. 29 (3)
Geliş Tarihi : 26.09.2011, Kabul Tarihi : 26.09.2011, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;