FETAL KARDiYAK ARITMILERIN TEDAViSiNDE RENKLI DOPPLER EKOKARDIOGRAFININ ONEMI

BÜLENT ORAN, Vedide Tavlı, Adnan Akçoral

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 109-111
Fetal aritmiler fetal hayatin oldukca nadir bir komplikasyonu olup, fetal kalp hizirun 1001in altma inmesi, 200-230'un lizerine cikmasi veya ritmindeki degiOdik olarak tammlanabilir. Ilk defa fo-nokardiografik olarak 1930 ye elektrokardiografik olarak 19601 yillarda degijik calL5malar yayinlanimpr. M-mode ekokardiografi ye renkli Doppler eko-kardiografinin geli§mesi fetal aritmi tanisma yeni bir boyut getirmitir. Daha sonraki yillarda fetal umblikal kordosentez tekniklerinin ge4mesiyle hem aritmilerin tedavisinde, hem fetal kan orneklerinin incelenmesi ye flag diizeylerinin olculmesinde hem de fetal transvenOz pace uygulamasiyla aritmilerin prenatal tam ye tedavisinde biiyuk geli§meler ohnu*tur
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
FETAL KARDiYAK ARITMILERIN TEDAViSiNDE RENKLI DOPPLER EKOKARDIOGRAFININ ONEMI
, Vol. 10 (1)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994, Yayın Tarihi : 17.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;