HİPERNATREMİK ve HİPONATREMİK DEIIİDRATASYONDA ORAL REHİDRATASYON

Kenan Haspolat, ÜMRAN ÇALIŞKAN, HALUK YAVUZ, DURSUN ODABAŞ

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 113-115
200 ishale bağlı dehidrate infant, oral rehidratasyon sıvısıyla tedavi edildi. izonatremik vakaların yanı sıra 25 hiponatremik, 14 hipernatremik, 10 hiperkalemik, 8 hipokalemik dehidrate infant sadece oral rehidratasyon sıvısıyla tedavi edildi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
HİPERNATREMİK ve HİPONATREMİK DEIIİDRATASYONDA ORAL REHİDRATASYON
, Vol. 5 (3)
Geliş Tarihi : 20.11.1989, Kabul Tarihi : 20.11.1989, Yayın Tarihi : 20.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;