InguInal HernIa Due To A Band AdhesIon WIthIn The HernIal Sac

Murat Çakır,Ebubekir Gündeş

  •  Year : 2016
  •  Vol : 32
  •  No : 1
  •  Page : 33-34
AbstractInguinal hernia repair surgery is one of the most common procedures. Strangulated inguinal hernia is one of the most widely performed surgical emergencies dealt with by surgeons worldwide. Uncommonly, strangulation of the contents can occur due to other causes like omental band adhesion. We reported a rare case of strangulated inguinal hernia, brought about by an omental band adhesion, causing closed loop small bowel obstruction and perforation within the hernial sac in the inguinal canal.

 

Kasık fıtığı onarımı cerrahide sık uygulanan işlemlerden biridir. Boğulmuş kasık fıtığı, Dünya genelinde cerrahların karşılaştığı en sık ölüme yol açan cerrahi acillerden biridir. Kasık fıtığında en nadir boğulma nedeni omental bant yapışıklığına bağlı meydana gelir. Biz omental bant yapışıklığına bağlı fıtık kesesi içinde ince barsak tıkanıklığı ve perforasyona neden olmuş boğulmuş kasık fıtığı olgusunu sunduk.
  • Conflict of interest
Correspondence Address : Murat Çakır, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genal Cerrahi
Email : [email protected]
Cite this Article As :

Description : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
InguInal HernIa Due To A Band AdhesIon WIthIn The HernIal Sac, Olgu Sunumu,
, Vol.32(1)
Received : 08.09.2014, Accepted : 09.10.2014
Selcuk Medical Journal
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
Index
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco