Juvenil Miyoklonik Epilepsi ve Melatonin İlişkisi

BÜLENT OĞUZ GENÇ, MUSTAFA ALTAŞ, İbrahim Kılınç, Aslı Akyol Gürses

  • Yıl : 2023
  • Cilt : 39
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 35-40
Atıf yapmak için : Altas M, Genc BO, Kilinc I, Akyol Gurses A. Relationship between Juvenile Myoclonic Epilepsy and Melatonin. Selcuk Med J 2023;39(1): 35-40
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Juvenil Miyoklonik Epilepsi ve Melatonin İlişkisi
, Vol. 39 (1)
Geliş Tarihi : 01.03.2023, Kabul Tarihi : 01.03.2023, Yayın Tarihi : 05.03.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;