Dev Sürrenal Kitle

SERHAT DOĞAN, YUSUF YAVUZ, ADİL KARTAL, MEHMET AYKUT YILDIRIM, MUSTAFA ŞENTÜRK, TEVFİK KÜÇÜKKARTALLAR

  • Yıl : 2019
  • Cilt : 35
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 199-202

 Kırk bir yaşında kadın ve 64 yaşında bir erkek hasta karın ağrısı nedeniyle kliniğimize başvurdu. Yapılan tetkiklerinde her iki vakada da karaciğerde dev hemanjiom olduğu raporlandı. Her iki vakada semptomatik olması ve  malignite şüphesi olması nedeniyle operasyon kararı alındı. Operasyon esnasında kitlenin karaciğer kaynaklı olmadığı, sağ sürrenal kaynaklı dev adenom olduğu görüldü, ikinci vakada da kitlenin sağ böbrek kaynaklı olduğu görüldü. Rezeksiyon yapıldı. Sürrenal bölgedeki kitlelerin hemanjiomlarla karıştırılabileceği unutulmamalıdır.

\n

Atıf yapmak için : Doğan S, Kartal A, Küçükkartallar T, Şentürk M, Yavuz Y, Yıldırım MA. Dev Sürrenal Kitle. Selcuk Med J 2019;35(3): 199- 202
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Dev Sürrenal Kitle
, Vol. 35 (3)
Geliş Tarihi : 02.11.2015, Kabul Tarihi : 02.11.2015, Yayın Tarihi : 05.09.2019
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;