KARACIĞER HİDATİK KİSTİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ

ÖMER KARAHAN, Asım Duman, Cemil Ceviz, M. Tireli, A. Çetin

  • Yıl : 1984
  • Cilt : 1
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 71-77
Bu makalede kliniğimizde ameliyat edilen 141 karaciğer hidatik kisti vakasının sonuçları sunulmustur. 141 hastada tespit edilen 192 karaciğer hidatik kistine 180 kez cerrahi tedavi yöntemi uygulanmıştır. Marsupializasyon 83, parsiyel kistektomi ve kalan kısmın direnajsız kapatılması 70, perikistektomi 11, parsiyel kistektomi ve tünelizasyon 10, sol lateral seg-mentektomi 5, kistin ve karın boşluğunun drenajı 1 defa kullanılmıştır. 141 karaciğer hidatik kisti vakasının 9 u kaybedilmiş olup, postoperatif mortalite % 6,4 dür.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
KARACIĞER HİDATİK KİSTİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ
, Vol. 1 (1)
Geliş Tarihi : 03.12.1984, Kabul Tarihi : 03.12.1984, Yayın Tarihi : 03.12.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;