Komplike Üriner Enfeksiyonlarda Sulbactam/Cefoperazon'un Etkinliği

ALİ ACAR, RECAİ GÜRBÜZ, Şenol Ergüney

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 195-197
Altta yatan anatomik veya fonksiyonel bir üriner sistem patolojisine bağlı gelişen komplike üriner enfeksiyonu olan adult hastalarda sulbactam/cefoperazon'un etkinliği ve tolerabilitesi değerlendirildi. Rastgele seçilen 35 hastaya 10 gün 12 saatte bir 1 gr 1M/1V sulbactam/cefoperazon verildi. Hastalar klinik olarak değerlendirildi, tedavinin 4. günü ve tedavi kesildikten 10 ve 30 gün sonra idrar kültürleri alındı. Hastaların %79'unda küratif tedavi sağlandı. Sonuçlarımız, adult hastalarda komplike üriner enfeksiyon tedavisinde sulbaktam/cefoperazon'un etkin ve tolerabilitesi olan bir antibiyotik olduğunu gösterdi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Komplike Üriner Enfeksiyonlarda Sulbactam/Cefoperazon'un Etkinliği
, Vol. 10 (2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994, Yayın Tarihi : 17.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;