Konjenital Lober Amfizem

Nuriye Tarakçı,Murat Konak,Tamer Altınok,Sevgi Pekcan,Kemal Ödev,Rahmi Örs

  •  Yıl : 2016
  •  Cilt : 32
  •  Sayı : Ek
  •  Sayfa : 59-61
Özeti Konjenital lober amfizem (KLA) yenidoğan döneminde ortaya çıkan akciğerin nadir gelişimsel anomalisidir. Onüç günlük kız bebek primer pulmoner hipoplazi nedeniyle ünitemize kabul edildi. Şiddetli dispne ve siyanozu olan hastanın göğüs grafisinde ve toraks tomografisinde KLA ve pulmoner hipoplazi saptandı. Operasyon planlanan hastada pulmoner hipoplazi varlığı prognozu ağırlaştıracağından MR anjiografi çekildi ve pulmoner damarlanmanın normal olması üzerine opere edildi. Biz bu olgumuz ile KLA’e eşlik edebilecek ek patolojilerin (pulmoner hipoplazi gibi) ileri görüntüleme yöntemlerinin kullanılması ile saptanmasının ameliyat sonrası prognozu etkileyebileceğini vurgulamak istedik.

 

Congenital lobar emphysema (CLE) is a rare anomaly of lung development that presents in the neonatal period. A 13-day-old girl baby was admitted to our unit because of primary pulmonary hypoplasia. She had presented with severe dyspnea and cyanosis, where chest radiograph and chest computed tomography showed CLE and pulmonary hypoplasia. Pulmonary hypoplasia may worsen prognosis of patient. There fore, we performed a pulmonary magnetic resonance angiography in our patient. Pulmonary vasculature was normal on magnetic resonance angiography. After ward, our patient was operated. In here we would like to highlight that the use of advanced imaging techniques can identify additional pathologies which may affect prognosis after surgery.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Nuriye Tarakçı, necmettin erbakan üniversitesi meram tıp fakültesi çocuk sağlığı ve hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Konjenital Lober Amfizem, Olgu Sunumu,
, Vol. 32(Ek)
Geliş Tarihi : 13.03.2014, Kabul Tarihi : 23.11.2015
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme