Konjenital Lober Amfizem

NURİYE EMİROĞLU, MURAT KONAK, TAMER ALTINOK, SEVGİ PEKCAN, KEMAL ÖDEV, RAHMİ ÖRS

  • Yıl : 2016
  • Cilt : 32
  • Sayı : Ek
  •  Sayfa : 59-61
Konjenital lober amfizem (KLA) yenidoğan döneminde ortaya çıkan akciğerin nadir gelişimsel anomalisidir. Onüç günlük kız bebek primer pulmoner hipoplazi nedeniyle ünitemize kabul edildi. Şiddetli dispne ve siyanozu olan hastanın göğüs grafisinde ve toraks tomografisinde KLA ve pulmoner hipoplazi saptandı. Operasyon planlanan hastada pulmoner hipoplazi varlığı prognozu ağırlaştıracağından MR anjiografi çekildi ve pulmoner damarlanmanın normal olması üzerine opere edildi. Biz bu olgumuz ile KLA’e eşlik edebilecek ek patolojilerin (pulmoner hipoplazi gibi) ileri görüntüleme yöntemlerinin kullanılması ile saptanmasının ameliyat sonrası prognozu etkileyebileceğini vurgulamak istedik.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Konjenital Lober Amfizem
, Vol. 32 (Ek)
Geliş Tarihi : 13.03.2014, Kabul Tarihi : 13.03.2014, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;