Konya'da Kan Transfüzyonları Konusunda Halkın Bilgi, Tutum Ve Davranışları

Selma Çivi,Zafer Budak

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 141-146
Özeti Kan verme olayında tek ve esas kaynak insandır. Kan veren kişilerle ilgili faktörlerin iyi değerlendirilmesi, kanın devamlı ve taze biçimde elde edilmesi için zorunludur. Konya'da yapılan bu çalışmada bir kişinin diğer bir kişiye kan verme isteği gençlerde ve erkeklerde önemli ölçüde fazla bulundu. Ayrıca kişilerin eğitim düzeyleri istemli kan vermeyi etkilemekte idi. Deneyimli kişilerde bu sosyal olaya katılım davranışı daha fazla idi (p <0.01).

 

The only and main source in blood donation is human. It is imperative to evaluate the factors related to blood donors well to obtain the blood continuously and freshly. In this study conducted in Konya, the desire of one person to donate blood to another person was found to be significantly higher in youth and men. In addition, the education levels of the individuals affected voluntary blood donation. The behavior of participating in this social event was higher in experienced people (p <0.01).
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Selma Çivi, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Konya'da Kan Transfüzyonları Konusunda Halkın Bilgi, Tutum Ve Davranışları, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(1)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme