KONYA'NIN İÇME-KULLANMA SULARININ NİTRİT, NİTRAT VE AMONYAK YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI

SELMA ÇİVİ, TAHİR KEMAL ŞAHİN, Orhan Demireli, Mustafa Mete

  • Yıl : 1990
  • Cilt : 6
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 190-196
Konya içme-kullanma sularını sağlık açısından değerlendirmek için toplam 25 kuyudan alman sularda nitrit, nitrat ve amonyak yönünden analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda içme ve kullanma sularında hiç bulunmaması gereken amonyak ve nitrit eser miktarda bulunmuştur. Bazı kuyularda ise nitrat oranı fazla çıkmıştır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
KONYA'NIN İÇME-KULLANMA SULARININ NİTRİT, NİTRAT VE AMONYAK YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI
, Vol. 6 (2)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;