KUVVET ANTRENMANI SONRASI ADOLESANLARDA BİLİŞSEL İŞLEVLERDE BOZULMA

MELDA PELİN YARGIÇ, LEYLA AYDIN, KENAN ERDAĞI, ERHAN KIZILTAN

  • Yıl : 2020
  • Cilt : 36
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 252-258

AMAÇ: Çalışmalar düzenli aerobik egzersizin dikkat, yürütücü işlevler, hafıza ve işleme hızı gibi bilişsel fonksiyonların çeşitli yönlerini geliştirdiğini göstermiştir. Ancak, elit düzeyde kuvvet egzersizinin ergenlik döneminde bilişsel işlevi nasıl etkilediği açık değildir. Bu çalışmanın amacı, yüksek antrenmanlı adolesanlarda tek seans kuvvet egzersizinin bilişsel fonksiyonları nasıl etkilediğini tespit etmektir.

GEREÇ VE YÖNTEM: Halter branşı kuvvet egzersizi ağırlıklı antrenmanlar içermektedir. Bu nedenle çalışmaya, 18 yaş altı 25 elit kadın halterci dahil edildi. Katılımcılara, tek seans halter antrenmanının öncesi ve sonrasında, motor beceriyi değerlendirmek için parmak vuru testi (PVT), bilişsel fonksiyonlardan dikkati sürdürme ve yürütme fonksiyonlarını değerlendirmek için basit-görsel reaksiyon zamanı (B-GRZ), kompleks-görsel reaksiyon zamanı (K-GRZ), basit tanıma-görsel reaksiyon zamanı (BT-GRZ) ve kompleks tanıma-görsel reaksiyon zamanı (KT-GRZ) testleri uygulanmıştır.

BULGULAR: Egzersiz sonrası haltercilerin ortalama KT-GRZ süresinde uzama ve BT-GRZ ile KT-GRZ testlerinde ise doğru cevap oranlarında azalma bulundu (sırasıyla p<0.01 ve p<0.05). PVT verileri bakımından egzersiz öncesi ve sonrası değerleri arasında anlamlı bir farklılık yoktu (p> .05).

SONUÇ: Elit adolesan kadın haltercilerde tek seanslık kuvvet egzersizi sonrası bilişsel fonksiyonlar bozulmaktadır. Gelecek çalışmalarda halter antrenmanının oluşturduğu bu bozucu etkinin ne kadar süre boyunca etkili olduğunun araştırılması uygun olacaktır.

Atıf yapmak için : Yargic MP, Aydin L, Erdagi K, Kiziltan E. Cognitive Deterioration Following Strength Training In Adolescents. Selcuk Med J 2020;36(3): 252-258
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
KUVVET ANTRENMANI SONRASI ADOLESANLARDA BİLİŞSEL İŞLEVLERDE BOZULMA
, Vol. 36 (3)
Geliş Tarihi : 24.07.2019, Kabul Tarihi : 24.07.2019, Yayın Tarihi : 02.09.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;