Larenksin Kartilajinöz Tümörleri

Kayhan Öztürk,Yavuz Uyar,Çağatay Han Ülkü,Hamdi Arbağ

  •  Yıl : 2001
  •  Cilt : 17
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 213-216
Özeti Larenksin karitaljinöz tümörleri nadir görülen tümörlerdir fakat ses kısıklığı, dispne ya da disfaji şikayeti olan yaşlı hastalarda, malign epiteliyal tümörler ekarte edildikten sonra bu tümörlerden şüphelenilmelidir. Literatürde bugüne kadar yaklaşık 250 vaka bildirilmiştir. Literatür gözden geçirilerek bu nadir tümörler incelendi.

 

Cartilaginous tumors of larynx are rare, but should be suspected in elderly patients with persistent hoarseness, dyspnea, or dysphagia after malign epithelial tumors has been disproved. 250 cases have been reported in the literatüre. These tumors were investigated by revievved of the literatüre.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Kayhan Öztürk, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Larenksin Kartilajinöz Tümörleri, Araştırma makalesi,
, Vol. 17(3)
Geliş Tarihi : 18.10.2000, Kabul Tarihi : 19.04.2001
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme