M. Masseter İçinde Lokalize Kist Hidatik (vaka Takdimi)

Ziya Cenik,Mustafa Ünal

  •  Yıl : 1984
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 85-87
Özeti Ülkemizde oldukça sık görülen kist hidatik hastalığı, genel olarak akciğer ve karaciğerde yerleşmektedir. Bu organların dışında; özellikle başboyun bölgesinde seyrek görülür. iki taraflı, masseter adele içinde lokalize bir kist hidatik yakası; ender lokalizasyonu nedeniyle takdim edilmiştir.

 

Hydatid disease is common in Turkey. The common sites of invol-vement are lungs and liver. Localisation of csyts in face and the neek are exceptionally rare. A. case of hydti.cl csyt which was localised in masseter muscle is reported.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ziya Cenik, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
M. Masseter İçinde Lokalize Kist Hidatik (vaka Takdimi), Araştırma makalesi,
, Vol. 1(2)
Geliş Tarihi : 02.12.1984, Kabul Tarihi : 02.12.1984
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme