M. MASSETER İÇİNDE LOKALİZE KİST HİDATİK (vaka Takdimi)

Ziya Cenik, Mustafa Ünal

  • Yıl : 1984
  • Cilt : 1
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 85-87
Ülkemizde oldukça sık görülen kist hidatik hastalığı, genel olarak akciğer ve karaciğerde yerleşmektedir. Bu organların dışında; özellikle başboyun bölgesinde seyrek görülür. iki taraflı, masseter adele içinde lokalize bir kist hidatik yakası; ender lokalizasyonu nedeniyle takdim edilmiştir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
M. MASSETER İÇİNDE LOKALİZE KİST HİDATİK (vaka Takdimi)
, Vol. 1 (2)
Geliş Tarihi : 02.12.1984, Kabul Tarihi : 02.12.1984, Yayın Tarihi : 02.12.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;