MASTOİDİTE BAĞLI SEKONDER GELIŞEN BIR ORBİTA ABSESİ OLGUSU

Süleyman Okudan, NAZMİ ZENGİN, MEHMET KEMAL GÜNDÜZ, MEHMET OKKA

  • Yıl : 1993
  • Cilt : 9
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 275-278
Görmeyi ve potansiyel olarak hayatı tehdit edici komplikasyonlartnı önlemek için orbital enfekkiyon-ların acilen twıı ve tedavisi çok gereklidir. Bu makalede mastoiditi takiben orbital abse tanısı konan 10 haftalık bir kız çocugunda çeşitli tanı yöntemlerinin ve tedavi seçeneklerinin degeri tartışılmıştır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
MASTOİDİTE BAĞLI SEKONDER GELIŞEN BIR ORBİTA ABSESİ OLGUSU
, Vol. 9 (2)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993, Yayın Tarihi : 22.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;