MEME KANSERİNİN CERRAHI TEDAVİSİNDE MODIFIYE RADIKAL MASTEKTOMİNİN DEĞERİ (100 Olguluk seri)

ADİL KARTAL, Türker Özkan, Hasan Başarır

  • Yıl : 1986
  • Cilt : 2
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 56-64
Tümü kadın olan 100 meme kanserli olguya Madden'in Modifiye Radikal Mastektomi (MRM) tekniği uygulandı. Olgular yaş, semptom, tümörün lokalizasyonu, büyüklüğü, aksiller metastaz ve TNM'ye göre sınıflandırılması ile komplikasyonlar, mortalite ve sürvi bakımından incelendi. Sonuçların en az Radikal Mastektomi (RM) kadar iyi olduğu saptandı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
MEME KANSERİNİN CERRAHI TEDAVİSİNDE MODIFIYE RADIKAL MASTEKTOMİNİN DEĞERİ (100 Olguluk seri)
, Vol. 2 (1)
Geliş Tarihi : 28.11.1986, Kabul Tarihi : 28.11.1986, Yayın Tarihi : 28.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;