METATARSOFALANJIAL EKLEM ÇIKIKLARI

RECEP MEMİK, M. İ. Safa Kapıcıoğlu, Abdurrahman Kutlu, Mahmut Mutlu

  • Yıl : 1992
  • Cilt : 8
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 129-132
Ayakta çok nadir görülmesi sebebiyle, lateral ınetatarsofalanjicd eklemlerm dorsal çıkığt olan iki yaka sunularak, literatür gözden geçirildi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
METATARSOFALANJIAL EKLEM ÇIKIKLARI
, Vol. 8 (1)
Geliş Tarihi : 26.10.1992, Kabul Tarihi : 26.10.1992, Yayın Tarihi : 26.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;