PEPTIK ULSERILI HASTALARIN BiYOPSI MATERYALLERINDE HELICOBACTER PYLORI'NIN SAPTANMASI

BÜLENT BAYSAL, MAHMUT BAYKAN, ÖMER KARAHAN, Özden Vural, Fatma Keklikoğlu

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 395-399
Üst gastrointestinal sisteinde Helicobacter pylori saptanmasinda mitli rani kul-landmaktathr. Endoskopi ycolan peptik 57 hastantn antral biyopsi Orneklerinde HP varhgt arawma amactyla ilc fa•kli yiintem calwinnvir. belirlenmesinde kullandignm: CO test. Christensen besiyerinde iireaz aktivitesi ye his-topatolojik kesitlerde mikroskopik inceleme yöntemleri karşılaştırılmıştır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
PEPTIK ULSERILI HASTALARIN BiYOPSI MATERYALLERINDE HELICOBACTER PYLORI'NIN SAPTANMASI
, Vol. 10 (3)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994, Yayın Tarihi : 16.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;