Peters Sendromunda Anestezi: Olgu Sunumu

Hakan Erkal,Metin Özşeker,Süleyman Derman,Banu Eler Çevik

  •  Yıl : 2018
  •  Cilt : 34
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 28-30
Özeti Peters sendromu başka sistemik anomalilerle birlikte görülebilen izole bir göz anomalisidir. Bu olgu sunumunda, keratoplasti operasyonu planlanan Peters sendromlu 4 yaşındaki bir kız çocuğunun anestezi yönetimini tartıştık.

 

Peters syndrome occurs as an isolated ocular abnormality, which may be seen in association with other systemic abnormalities. In this case report, we discuss our anesthetic management of a 4-year-old female patient with Peters syndrome who was scheduled for a keratoplasty operation.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hakan Erkal, DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, İSTANBUL DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, İSTANBUL ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ,
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Erkal H, Özşeker M, Derman S, Çevik BE. Peters Sendromunda Anestezi: Olgu Sunumu. Selcuk Med J 2018;34(1): 28-30.

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Peters Sendromunda Anestezi: Olgu Sunumu, Olgu Sunumu,
, Vol. 34(1)
Geliş Tarihi : 10.11.2015, Kabul Tarihi : 31.01.2017
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme