Servikal Trakeal Yaralanmalar 6 Olgu Nedeniyle Deneyimlerimiz

Murat Öncel,Yüksel Dereli,Güven Sadi Sunam

  •  Yıl : 2012
  •  Cilt : 28
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 116-118
Özeti Kesici delici alet yaralanması ile kliniğimize kabul edilen servikal trakeal yaralanmaların konservatif sağıltımları. Kliniğimize kesicidelici alet yaralanması sebebiyle 25-40 yaşları arasında servikal trakeaya nafiz 2 cm ve altında 6 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Genellikle başvuran olgularda servikal cilt altı amfizem,solunum sıkıntısı ve trakeal hava giriş –çıkışı mevcuttu.(Resim 3)Olgulara geniş spektrumlu antibiyotik,servikal antiseptikli spançlarla sıkı bir şekilde kapatma,ve devamlı nazal oksijen uygulandı.Hiç bir hastada özefagus ve diğer organ yaralanması yoktu.1 hafta sonra trakeal kesileri spontan kapandı ve cilt altı amfizemleri gerileyerek taburcu edildiler (Resim 4). Kesici delici alet yaralanmasına bağlı gelişen trakeobronşiyal yaralanmalar hemen daima servikal trakeada olurken, ateşli silahlarla oluşan yaralanmalar mermi trasesine uyan herhangi bir bölgede olabilir. Bizim olgularımızdaki yaralanmalar literatürde belirtildiği üzere %80 cıvarında servikal trakeada görülmüştür. Servikal trakeal yaralanması olan hastalarda stridor, cilt altı amfizem, şiddetli solunum sıkıntısı, hemoptizi, ses kısıklığı görülen en sık bulgulardır. servikal trakeal anterior yaralanmalar eğer 2 cm ve altında ise, herhangi bir organ yaralanması yoksa trakeastomi kapatılması gibi düşünülüp konservatif kalınması daha uygun olduğu görülmüştür.

 

Admitted to our clinic with stab wounds treatment of cervical tracheal injuries conservatively. Our clinic between the ages of 25-40 due to penetrating injury to the cervical trachea under 2 cm and 6 cases were evaluated retrospectively. Generally, in patients presenting with cervical subcutaneous emphysema, respiratory distress and tracheal input-output occured . broad-spectrum antibiotic were taken and cervical anteseptikli spançlarla tightly closing, and continuous nasal oxygen, There were not accompanied organ injuries like esophagus and other organ .1 weeks after the spontaneous tracheal incisions were closed, and decreased subcutaneous emphysema were discharged. Tracheobronchial injuries due to stab injury to the cervical trachea is almost always, while the bullet wounds of firearms in any area that fits.Our cases injuries at around 80% of cervical trachea was noted in the literature. Cervical tracheal injury in patients with stridor, subcutaneous emphysema, severe respiratory distress, hemoptysis, hoarseness is the most common findings. if it is less than 2 cm and the tracheal anterior cervical injuries, if any organ injury, such as closing trakeastomi thought were more appropriate to remain conservative
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Murat Öncel, selçuk üniversitesi selçuklu tıp fakültesi çukurova göğüs cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Servikal Trakeal Yaralanmalar 6 Olgu Nedeniyle Deneyimlerimiz, Araştırma Makalesi,
, Vol. 28(2)
Geliş Tarihi : 01.02.2012, Kabul Tarihi : 28.05.2012
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme