SPONTAN PNÖMOTORAKSLARDA PARİETAL PLEVRA LAMBOSU İLE CERRAHİ TADEVİ

ŞEREF OTELCİOĞLU, HASAN SOLAK, KEMAL ÖDEV, MEHMET YENİTERZİ, ŞAMİL ECİRLİ, TAHİR YÜKSEK, ÜMRAN ÇALIŞKAN, HASAN HÜSEYİN TELLİ, Özkan Akkoç, Ali Ersöz

  • Yıl : 1987
  • Cilt : 3
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 115-121
Spontan pnömotoraks göğüs hastalıkları içinde ilk çağlardan beri bilinmekte ve göğüs cerrahisinin acil vakaları grubuna girmektedir. Spontan pnömotoraksla ilgili ilk tarif M.Ö. 460 - 337 yılları arasında yaşamış Hippocrates tarafından yapılmıştır. Aynı klinik tablo 1770 yılında Henson tarafından tariflenmiştir. (1, 2). Göğüs hastalıklarının teşhis ve tedavilerinde uygulanan geliştirilmiş yöntemler sayesinde spontan pnömotoraksın konservalif ve gerektiğinde cerrahi tedavisinde artık günümüzde problem olmaktan çıkmıştır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
SPONTAN PNÖMOTORAKSLARDA PARİETAL PLEVRA LAMBOSU İLE CERRAHİ TADEVİ
, Vol. 3 (1)
Geliş Tarihi : 30.11.1987, Kabul Tarihi : 30.11.1987, Yayın Tarihi : 30.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;