Sünnetli Distal Hipospadias Olgularında Uyguladığımız Cerrahi Yöntemler ve Sonuçların Değerlendirilmesi

İbrahim Çivi

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 133-140
Hipospadias, üretra meatusunun glans koronası ile perineum arasında bir yerde penisin ventral yüzünde açılması durumudur. Bu konjenital anomalinin % 70'i penis ventral yüzünün Üçte bir distal bölümünde yer alır. Distal hipospadiasın cerrahi tedavisi için son zamanlar-da tarif edilen Beck-Hacker yönteminin modifikasyonu olan Baran ve eskiden beri kullanılan Beyan yöntemi vardır. Bu iki yöntemle yapmış olduğumuz 33 sünnetli distal hipospadias olgularının dökümü ve almış olduğumuz sonuçlar takdim edilmiştir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Sünnetli Distal Hipospadias Olgularında Uyguladığımız Cerrahi Yöntemler ve Sonuçların Değerlendirilmesi
, Vol. 5 (1)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989, Yayın Tarihi : 23.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;