TORAKS HIDATIK KIST HASTALIGINDA RADYOLOJIK BULGULAR

Rıdvan Aktitiz, Faruk Özer, Mehmet Gök, KEMAL ÖDEV, Adnan Tekin, ADİL ZAMANİ

  • Yıl : 1996
  • Cilt : 12
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 97-102
63 olguda toraksta lokalize hidatik kistlerin radyografi, ultrasonografi (US) ve bilgisayarlı tomografi (BT) bulguları değerlendirildi. Basit, komplike veya rüptüre hidatik kistler düz röntgenogramlara göre BT ile daha iyi görüntülendi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
TORAKS HIDATIK KIST HASTALIGINDA RADYOLOJIK BULGULAR
, Vol. 12 (1)
Geliş Tarihi : 15.10.1996, Kabul Tarihi : 15.10.1996, Yayın Tarihi : 14.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;