Kadın Üreme Sisteminin Tamamına Metastaz Yapan Alveolar Lobüler Meme Kanseri Vaka Sunumu

PEMBE OLTULU, MEHMET ARTAÇ, ALİ ACAR, SITKI ÖZBİLGEÇ, Mustafa Korkmaz, Emine Türen Demir

  • Yıl : 2023
  • Cilt : 39
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 147-150

Lobüler meme kanserinin üreme organlarına metastazı oldukça nadir görülen bir durumdur. Meme kanseri cerrahisi sonrası tamoksifen ve kemoterapi alan hastaların iç genital organ metastazlarının takibi klinik öneme sahiptir. Burada hastanemize başvuran ve tedavi gören böyle bir hastayı tanıtıyoruz

Atıf yapmak için : Ozbilgec S, Turen Demir E, Oltulu P, Korkmaz M, Artac M, Acar A. A Case Report of Alveolar Lobular Breast Cancer Metastasized to the Whole Female Reproductive System. Selcuk Med J 2023;39(3): 147-150
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Kadın Üreme Sisteminin Tamamına Metastaz Yapan Alveolar Lobüler Meme Kanseri Vaka Sunumu
, Vol. 39 (3)
Geliş Tarihi : 04.09.2023, Kabul Tarihi : 04.09.2023, Yayın Tarihi : 14.09.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;