Yenidoğan Kuzenlerde Fasial Asimetri Ve Konjenital Anomaliler

EMİNE POLAT, SELMİN KARATAYLI ÖZGÜRSOY, TÜLAY TOS, ULAŞ ONAY

  • Yıl : 2017
  • Cilt : 33
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 80-81
Yeni doğan bebeklerde fasiyal asimetri her zaman fasiyal paralizi olduğu anlamına gelmez. Konjenital fasiyal asimetri, doğumsal travmatik fasiyal paraliziye bağlı olabileceği gibi, “konjenital asimetrik ağlayan yüz” olarak adlandırılan depresor anguli oris kasının aplazisi (DAOA) nedeniyle de olabilmektedir. İzole kas aplazilerine, iskelet, kardiyovaskuler, ürogenital, solunum ve santral sinir sistemi anomalileri eşlik edebilir. Burada sunulan DAOA’li hastanın kuzeninde iki elde 8 parmak aplazisi, kalça çıkığı, bilateral ayak parmaklarında parsiyel kutanöz sindaktili ve ASD mevcuttur. DAOA, kulak burun boğaz ve pediatri doktorları tarafından bilinmesi gereken, etiyolojisi netleşmemiş, karşılaşıldığı vakit ek tarama tetkiki gerektiren, konjenital bir anomalidir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Yenidoğan Kuzenlerde Fasial Asimetri Ve Konjenital Anomaliler
, Vol. 33 (4)
Geliş Tarihi : 02.05.2015, Kabul Tarihi : 02.05.2015, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;