UZUN SURELI ANTIKONVULZAN KULLANIMINA BAGLI BIR OSTEOMALAZI OLGUSU

O. Cem Türeli, Ömer Faruk Şendur, ÖNDER MURAT ÖZERBİL

  • Yıl : 1995
  • Cilt : 11
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 85-87
Uzun süreli antikonviilzan kullanI111111111 os-teomalaziye yol acabildigi ortaya konalmuoir. Sag kalcadan dize kadar yayrlan agri yakmmass ile pa-liklinigimize bapuran hastanin cekilen pelvis gra-fisinde her iki femur hoynunda Looser zonlari sap-tantrultzr. Bu nedenle antikonviilzan ilac kullananlann peryodik olarak osteomalazi yo-Minden takip edilmeleri uygun olur karusindaym.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
UZUN SURELI ANTIKONVULZAN KULLANIMINA BAGLI BIR OSTEOMALAZI OLGUSU
, Vol. 11 (1)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995, Yayın Tarihi : 15.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;